Tilbud

Vi har en Erbend MFC 2520 i produksjon og kan tilby denne til redusert pris!

Spesifikasjoner:
Knekkelengde 2550 mm
Kapasitet 2,0 mm stål
1000 mm motorisert anslag
Manuell bombering på bøyevangen
Styring: CNC Erfold Basic linjeprogramering på Norsk

Pris 400V: 335.000,- fritt levert inkl. installasjon!

Pris 230V: 345.000,- fritt levert inkl. installasjon!